SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA INTERNE MEDICINE

dr. sc. Andrea Džumhur, dr. med.

USLUGE

Indikacija – sumnja na anginu pectoris i svaka nerazjašnjena bol u prsima.

Izvođenje pretrage – tijekom vožnje ergometra (kućnog bicikla) snima se EKG i mjeri krvni tlak. Testiranje se završava postizanjem ciljne frekvencije srca (individualno izračunata vrijednost), pojave simptoma (bol, vrtoglavica malaksalost i druge) ili nastankom promjena u EKG-u ili značajnim oscilacijama krvnog tlaka.

Trajanje pretrage – oko 30 minuta.

Svha – analizom EKG-a i promjena krvnoga tlaka tijekom testa procjenjuje se funkcija i koronarnih krvnih žila (koje opskrbljuju srčani mišić – miokard). Bolest koronarnih krvnih žila odgovorna je za nastanak angine pektoris i infarkta miokarda.

Inidikacija – sumnja na aritmiju ili nerazjašnjena bol u prsima

Izvođenje pretrage – pacijentu se postave elektrode (kao za EKG) i aparat za snimanje EKG-a u obliku kutije (veličine mobitela) koji je postavljen na pojas oko struka. Pacijent odlazi kući i prema dogovoru (obično nakon 24 sata) dolazi ponovno u ordinaciju skinuti postavljenu aparaturu, nakon čega se analiziraju rezultati pretrage.

Svrha – tijekom pretrage snima se EKG kontinuirano tijekom više sati (najčešće 24 sata, ali moguće je snimanje do 7 dana kontinuirano). Tako se mogu registrirati poremećaji ritma i promjene u EKG-u koje ukazuju na anginu pektoris. U našoj ordinacijii snima se 12-kanalni EKG koji ima puno veću dijagnostičku vrijednost od uobičajenoga 3-kanalnog, naročito za postavljanje dijagnoze angine pektoris.

Indikacija – sumnja na lošu regulaciju krvnoga tlaka tijekom dana

izvođenje pretrage – postavi se manšeta za mjerenje tlaka povezana s aparatom za pohranu podataka izmjerenih vrijednosti tlaka, u obliku kutije (veličine mobitela), koji je postavljen na pojas oko struka. Pacijent odlazi kući i prema dogovoru (obično nakon 24 sata) dolazi ponovno u ordinaciju skinuti postavljenu aparaturu, nakon čega se analiziraju rezultati pretrage. Tijekom pretrage mjeri se krvni tlak u zadanim vremenskim interavalima (uobičajeno oko 30 min.), tijekom 24 – 36 sati.

Svrha – analiza vrijednosti tlaka tijekom dana i noći čime se dobiva točniji uvid u bolest i uspješnost liječenja povišenoga krvnog tlaka.

Indikacije – sumnja na bolest srca i pogoršanje funkcije srca

Izvođenje pretrage – pacijent leži na ležaju, a pretraga se radi sa sondom prislonjenom na prsa.

Trajanje pretrage – 15 minuta do jedan sat (ovisno o nalazu).

Svrha – snimanje srca uz analizu izgleda i funkcije srca (kontrakcije srčanog mišića) i srčanih struktura (šupljne, pregrade, zalisci). Uz pomoć Dopplerskih metoda (kolor, pulsni, kontinuirani, tkivni) analiziraju se i protoci u pojednim dijelovima srca. Tako se dobiva sveobuhvatni uvid u stanje srca, morfološki i funkcionalno.

Indikacija – sumnja na plućnu bolest I promjene funkcije pluća

Izvođenje pretrage – pacijent prema uputama udiše I izdiše zrak u cjevčicu koja je spojena s aparatom (spirometrom) gdje se bilježe rezultati pretrage.

Trajanje pretrage – oko 10 minuta.

Svrha – procijeniti trenutačno stanje funkcije pluća i tako dobiti uvid u uspješnost liječenja plućnih i srčanih bolesti

Prvi pregled + EKG + UZV srca 500 kn
Kontrolni pregled + EKG + UZV srca 400 kn
Prvi pregled + EKG 300 kn
Kontrolni pregled + EKG 200 kn
Konzultacija 100 kn
Pregled u kući 400 kn
EKG s očitanjem 100 kn
Ergometrija 400 kn
Holter EKG 350 kn
Holter tlaka 250 kn
UZV srca (s Color Dopplerom) 400 kn

Plaćanje je moguće izvršiti gotovinom te debitnim i kreditnim karticama.

Primamo osiguranike osiguravajućih tvrtki: Croatia osiguranje, Uniqa, Allianz, Grawe, Triglav i Wiener osiguranje.