SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA INTERNE MEDICINE

dr. sc. Andrea Džumhur, dr. med.

USLUGE

Indikacija – sumnja na anginu pectoris i svaka nerazjašnjena bol u prsima.

Izvođenje pretrage – tijekom vožnje ergometra (kućnog bicikla) snima se EKG i mjeri krvni tlak. Testiranje se završava postizanjem ciljne frekvencije srca (individualno izračunata vrijednost), pojave simptoma (bol, vrtoglavica malaksalost i druge) ili nastankom promjena u EKG-u ili značajnim oscilacijama krvnog tlaka.

Trajanje pretrage – oko 30 minuta.

Svha – analizom EKG-a i promjena krvnoga tlaka tijekom testa procjenjuje se funkcija i koronarnih krvnih žila (koje opskrbljuju srčani mišić – miokard). Bolest koronarnih krvnih žila odgovorna je za nastanak angine pektoris i infarkta miokarda.

Inidikacija – sumnja na aritmiju ili nerazjašnjena bol u prsima

Izvođenje pretrage – pacijentu se postave elektrode (kao za EKG) i aparat za snimanje EKG-a u obliku kutije (veličine mobitela) koji je postavljen na pojas oko struka. Pacijent odlazi kući i prema dogovoru (obično nakon 24 sata) dolazi ponovno u ordinaciju skinuti postavljenu aparaturu, nakon čega se analiziraju rezultati pretrage.

Svrha – tijekom pretrage snima se EKG kontinuirano tijekom više sati (najčešće 24 sata, ali moguće je snimanje do 7 dana kontinuirano). Tako se mogu registrirati poremećaji ritma i promjene u EKG-u koje ukazuju na anginu pektoris. U našoj ordinacijii snima se 12-kanalni EKG koji ima puno veću dijagnostičku vrijednost od uobičajenoga 3-kanalnog, naročito za postavljanje dijagnoze angine pektoris.

Indikacija – sumnja na lošu regulaciju krvnoga tlaka tijekom dana

izvođenje pretrage – postavi se manšeta za mjerenje tlaka povezana s aparatom za pohranu podataka izmjerenih vrijednosti tlaka, u obliku kutije (veličine mobitela), koji je postavljen na pojas oko struka. Pacijent odlazi kući i prema dogovoru (obično nakon 24 sata) dolazi ponovno u ordinaciju skinuti postavljenu aparaturu, nakon čega se analiziraju rezultati pretrage. Tijekom pretrage mjeri se krvni tlak u zadanim vremenskim interavalima (uobičajeno oko 30 min.), tijekom 24 – 36 sati.

Svrha – analiza vrijednosti tlaka tijekom dana i noći čime se dobiva točniji uvid u bolest i uspješnost liječenja povišenoga krvnog tlaka.

Indikacije – sumnja na bolest srca i pogoršanje funkcije srca

Izvođenje pretrage – pacijent leži na ležaju, a pretraga se radi sa sondom prislonjenom na prsa.

Trajanje pretrage – 15 minuta do jedan sat (ovisno o nalazu).

Svrha – snimanje srca uz analizu izgleda i funkcije srca (kontrakcije srčanog mišića) i srčanih struktura (šupljne, pregrade, zalisci). Uz pomoć Dopplerskih metoda (kolor, pulsni, kontinuirani, tkivni) analiziraju se i protoci u pojednim dijelovima srca. Tako se dobiva sveobuhvatni uvid u stanje srca, morfološki i funkcionalno.

Indikacija – sumnja na plućnu bolest I promjene funkcije pluća

Izvođenje pretrage – pacijent prema uputama udiše I izdiše zrak u cjevčicu koja je spojena s aparatom (spirometrom) gdje se bilježe rezultati pretrage.

Trajanje pretrage – oko 10 minuta.

Svrha – procijeniti trenutačno stanje funkcije pluća i tako dobiti uvid u uspješnost liječenja plućnih i srčanih bolesti

Prvi pregled + EKG + UZV srca 70 EU
527,42 kn
Kontrolni pregled + EKG + UZV srca 60 EU

452,07 kn

Prvi pregled + EKG 40 EU

301,38 kn

Kontrolni pregled + EKG 30 EU

226,04 kn

Konzultacija 20 EU

150,69 kn

Pregled u kući 60 EU

452,07 kn

EKG s očitanjem 20 EU
150,69 kn
Ergometrija 60 EU
452,07 kn
Holter EKG 50 EU
376,73 kn
Holter tlaka 40 EU
301,38 kn
UZV srca (s Color Dopplerom) 60 EU
452,07 kn

Plaćanje je moguće izvršiti gotovinom te debitnim i kreditnim karticama.

Primamo osiguranike osiguravajućih tvrtki: Croatia osiguranje, Uniqa, Allianz, Grawe, Triglav i Wiener osiguranje.