SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA INTERNE MEDICINE

dr. sc. Andrea Džumhur, dr. med.

Pregled štitnjače !!!

Katica Mijatović dr. med., specijalistica nuklearne medicine u KBC Osijek

rođena je 03. travnja 1975. godine u Speyer-u ( Njemačka ). Nakon završene osnovne škole i zatim Prirodoslovno-matematičke gimnazije u Županji, upisala je Medicinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, na kojem je diplomirala 2006. godine. Propisani pripravnički staž odradila je u Domu zdravlja Županja i Kliničkom bolničkom centru Osijek od 2007. do 2008. godine. Kao liječnica opće medicine radila je u Domu zdravlja Županja – ambulante Soljani i Strošinci od 2009. do 2010. godine.

Na radnom mjestu specijalizantica nuklearne medicine Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu KBC Osijek radila je u razdoblju od 2010. do 2015. godine. Specijalistički ispit položila je 2015. godine, te od tada kao specijalistica nuklearne medicine radi na Kliničkom zavodu za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja KBC Osijek gdje se bavi specijalističkim pregledom štitnjače, ultrazvukom štitnjače i vrata te dijagnostičkim scintigrafskim pretragama. Od 2016. godine vanjski je suradnik Doma zdravlja Županja gdje obavlja zdravstvene djelatnosti i pružanja usluge ultrazvuka štitnjače i vrata. Od rujna 2017. godine naslovni je asistent na Katedri za nuklearnu medicinu i onkologiju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera Osijek. U studenom 2018. godine upisuje Poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku.