SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA INTERNE MEDICINE

dr. sc. Andrea Džumhur, dr. med.

NOVOST !!! UZV dijagnostika – dr. Andrej Mitrović

Andrej Mitrović, rođen je 3. srpnja 1976.g. u Osijeku.Nakon završene Osnovne škole i III. gimnaziju u Osijeku, upisao je Medicinski fakultet sveučilišta u Zagrebu, Studij medicine u Osijeku, na kojem je diplomirao 2004.g.
Pripravnički staž obavio je u Domu zdravlja Beli Manastir, a nakon položenog državnog ispita radio je kao liječnik u HMP OBŽ. 2007.g. zaposlio se u OŽB Vukovar i bolnici hrvatskih veterana kada je i započeo specijalizaciju iz radiologije. Specijalistički ispit položio je 2011.g., te stekao zvanje  specijalist radiologije. Subspecijalistički ispit položio je 2018.g. te stekao zvanje subspecijalist ultrazvuka.

Stalno je zaposlen u OŽB Vukovar i bolnici hrvatskih veterana na Odjelu za radiologiju gdje se bavi dijagnostičkom radiologijom (RTG, MMG, UZV, MDCT, MR), a osobito ultrazvučnom dijagnostikom mišićno-tetivnog i koštanog sustava, ultrazvučnom dijagnostikom dojke, abdomena, GI trakta i urotrakta, kao i ultrazvučno vođenim intervencijskim zahvatima.