SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA INTERNE MEDICINE

dr. sc. Andrea Džumhur, dr. med.

Pedijatrijska kardiologija i dr. Sanja Dorner

Poštovani, 

Sanja Dorner, dr. med. pedijatar-kardiolog, nova je stručna suradnica u ordinaciji i obavlja kardiološke preglede i dijagnostiku (EKG, UZV srca, holter EKG, holter tlaka i ergometrijsko testiranje).

 NARUČITE SE!!!

 

SANJA DORNER, dr.med., rođena je u Osijeku, 22. travnja 1971. godine. U Osijeku je nakon završene osnovne i srednje škole 1998. god. diplomirala na Medicinskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu, Studij medicine u Osijeku. Od 1999. godine radi na Klinici za pedijatriju KBC Osijek gdje je 2004. godine postala specijalist pedijatar. Od 2005. do 2007. je boravila u Referentnom centru za pedijatrijsku kardiologiju KBC Zagreb gdje je postala subspecijalist pedijatrijske kardiologije 2007 godine.

Od 2007 godine je osnivač i voditelj Odjela za dječju kardiologiju na Klinici za pedijatriju KBC Osijek. Osim neinvazivne dijagostike i liječenja prirođenih bolesti srca, od novorođenačke do adolescentne dobi, posebna područja interesa u pedijatrijskoj kardiologiji su joj poremećaji srčanog ritma i utjecaj tjelesne aktivnosti (sporta) na kardiovaskualrni sustav djeteta.

Redovni je aktivni sudionik brojnih domaćih i inozemnih stručnih i znanstvenih skupova iz područja prirođenih bolesti srca i objavila je veći broj radova iz područja dječje kardiologije.