SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA INTERNE MEDICINE

dr. sc. Andrea Džumhur, dr. med.

Fizička aktivnost produžuje život

Za prevenciju kardiovaskularnih bolesti preporuča se pet do sedam puta tjedno provoditi dinamičke vježbe srednjeg intenziteta (hodanje, trčanje, vožnja bicikla, plivanje) u trajanju 30 minuta. Dokazano je da je redovita fizička aktivnost prevenira nastanak kardiovaskularnih bolesti, djelom zato jer fizička aktivnost dovodi do snižavanja krvnoga tlaka, regulacije tjelesne težine, smanjenja stresa, anksioznosti i depresije što su sve uzročnici nastanka kardiovaskularnih bolesti, a djelom je djelovanje fizičke aktivnosti u zaštiti nastanka kardiovaskularnih bolesti neovisno o utjecaju na čimbenike rizika kardiovaskularnih bolesti.

S obzirom da su kardiovaskularne bolesti prvi uzročnik smrtnosti u razvijenim zemljama, jasno je da se redovitim vježbanjem produžuje životni vijek. Tako su učinjene i procjene utjecaja vježbanja na očekivano trajanje života, te je dokazano da svako vježbanje ima pozitivan utjecaj na trajanje života, a intenzivnije vježbanje produžuje životni vijek do 4,2 godine.